DANIŞMANLIK
Firmamız konusunda uzman kadrosuyla; yapılması planlanan yapının, ihtiyaçlarını belirlemek, bunları karşılayacak sistemi kurmak, malzeme seçimlerini yapmak, hazırlanan projelerin uygulamalarını denetlemek, mevcut tesislerde sistemin verimliliğini kontrol etmek, aksaklıkları belirlemek, verimliliği arttırmak için gerekli çözümleri oluşturmak ve tarafınıza iletmek gibi konularda hizmet vermektedir.
PROJE
Her türlü tesisin (konut, atölye, alışveriş merkezi, akaryakıt istasyonu, iş merkezi, fabrika vb.) özelliklerine göre çözümler üreterek tüm kuvvetli ve zayıf akımlı sistemleri yürürlükteki yönetmelikler göz önüne alınarak projelendirilir.
ARGE
Sorumluluğunu aldığımız her işte, kullanılacak malzemeleri çok iyi tanıyan ekibimizle, kaliteli malzemeyi daha uygun fiyata temin yollarını araştırmak, teknolojiyi takip ederek, uygulamalarda verimliliğin artmasını sağlayacak yenilikler getirmek.
UYGULAMA
Gerekli projesi tarafımızdan hazırlanmış, ya da tarafımıza ulaştırılmış tüm işleri; şantiye sahasında gerekli tüm ISG tedbirlerini alarak tecrübe ve bilgisini estetikle bütünleştirerek, projeye bağlı kalarak (zorunlu değişiklikleri en uygun çözümlerle gerçekleştirerek), tesisin elektrik sistemini oluşturur, tüm kontrollerini yapar ve çalışır halde teslim ederiz. Konuttan fabrikaya, alışveriş merkezinden akaryakıt istasyonuna enerji temin edilecek ilk noktadan son kullanıcıya kadar her aşamada bilgi ve tecrübelerimizle güven içerisinde hizmet vermekteyiz. Trafo merkezleri, aydınlatma sistemleri, kuvvet hatları, seslendirme, telefon, data, güvenlik, yangın alarm tesisi, alçak gerilim dağıtım panoları, kompanzasyon sistemi uygulamalarımızın içeriğini oluşturmaktadır.